Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Personalia 
  • Kepala Lembaga                                :   Nyi Dra. Siti Rochmiyati, M.Pd.
  • Sekretaris                                            :   Ki Ag. Eko Susetyo, S.T., M.Sc.
  • Ketua Pusat Penelitian                     :   Ki Drs. I Nyoman Arcana, M.Si.
  • Ketua Pusat Publikasi dan HaKI      :   Ki Sri Adi Widodo, S.Pd.,  M.Pd.
  • Ketua Pusat Pengembangan SDM  :   Ki Arif Bintoro Johan, S.Pd.T., M.Pd.
  • Ketua Pusat Pengabdian kepada
    Masyarakat                                        :   Ki Akbar Al Masjid, S.S., M.Pd.
  • Ketua Pusat Studi Wanita                :   Ni Dwi Wijayanti, S.Pd., M.Pd.