Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Personalia 
  • Kepala Lembaga                                :   Nyi Dra. Siti Rochmiyati, M.Pd.
  • Sekretaris                                            :   Ki Moh. Rusnoto Susanto, S.Pd., M.Sn.
  • Ketua Pusat Penelitian                     :   Ki Drs. I Nyoman Arcana, M.Si.
  • Ketua Pusat Publikasi dan HaKI      :   Nyi Dr. Hj. Sri Hermuningsih, M.M.
  • Ketua Pusat Pengembangan SDM
    dan Kebudayaan                                :   Ki Arif Bintoro Johan, S.Pd.T., M.Pd.
  • Ketua Pusat Pengabdian kepada
    Masyarakat                                         :   Ki Ag. Eko Susetyo, S.T., M.Sc.